We sluiten de cirkel

Onze specialisten blijven onderzoek doen zodat er geen kunststof ongebruikt blijft. 

Wij vinden dat wegwerpproducten geen afval mogen zijn. Zelfs als ze maar één keer worden gebruikt, kunnen de materialen ervan als hulpbronnen worden hergebruikt. Dit vereist een circulaire markt, die er voor kunststoffen echter nog niet is. Maar we ontwikkelen nu al producten die op een zinvolle manier kunnen worden gerecycled. Samen met anderen zetten we ons in voor een circulaire economie in heel Europa.

Veel te waardevol om weg te gooien

Wij steunen de Circular Plastics Alliance van de EU om in Europa een gesloten kringloopeconomie voor gerecyclede kunststoffen tot stand te brengen. Om dit te bereiken hebben we ons ertoe verbonden jaarlijks 33.000 ton gerecycled materiaal in de productie te gebruiken. We ontwikkelen ook producten die op technisch en economisch verantwoorde wijze kunnen worden gerecycled. Daardoor hebben we steeds minder nieuwe producten nodig, kunnen we afval aanzienlijk verminderen en grondstoffen besparen.

Innovatieve materialen worden circulaire producten

Wij zagen de waarde van vermeend afval al vroeg in. Meer dan 50 jaar geleden produceerden we niet alleen jutezakken voor koffie, maar verzamelden we ook de gebruikte zakken, verwerkten ze en brachten ze weer in omloop. Tegenwoordig passen we dit principe bijvoorbeeld toe op bladzakken. Ook al zijn natte bladeren een bijzondere uitdaging voor het materiaal, we zullen de zakken in de toekomst terugnemen en er dankzij toekomstgerichte kunststoffen weer nieuwe, hoogwaardige afvalzakken van maken. 

Onze cyclus begint met het product

We ontwikkelen nieuwe processen om onze afvalzakken na gebruik terug te winnen om ze te recyclen als grondstof voor nieuwe zakken. Naast slimme ideeën en innovatieve additieven vertrouwen we ook op de steun van competente partners. Zo kunnen de DEISS-producten in de toekomst steeds opnieuw worden gebruikt.

Ontdek nu duurzame afvalzakken

FIRST PLUS PCR

RE:SOURCE