Uw gegevensbescherming als bezoeker van onze website

Pricacyverklaring van DEISS

Bedankt voor uw belangstelling in en uw bezoek aan onze websites. Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens in elke fase van de samenwerking. Daarom leggen wij hieronder uit welke gegevens tijdens uw bezoek voor welke doeleinden worden gebruikt.

Persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna ‘betrokkene’ genoemd). Daartoe behoren bijv. uw naam, uw adres of uw e-mailadres.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Verwerkingsverantwoordelijke volgens artikel 4, lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU is
EMIL DEISS KG (GmbH + Co.)
Victoriaallee 1
22143 Hamburg
Duitsland
Telefoon: +49 40 53 80 96-0
Fax: +49 40 53 80 96-7788
info@deiss.de

Contactgegevens van de gegevensbeschermingsfunctionaris

Onze gegevensbeschermingsfunctionaris is bereikbaar via datenschutz@deiss.de of via ons postadres met de toevoeging ‘T.a.v. gegevensbeschermingsfunctionaris’.

Informatief gebruik van onze websites

Als u de website om puur informatieve redenen bezoekt, d.w.z. wanneer u geen persoonsgegevens via ons contactformulier of anderszins informatie verstrekt, verzamelen we uitsluitend persoonsgegevens die uw browser naar onze server stuurt. Daarbij worden de volgende gegevens verzameld:

 • informatie over het browsertype en de gebruikte versie
 • het besturingssysteem van de gebruiker
 • de internetprovider van de gebruiker
 • het IP-adres van de gebruiker
 • de datum en tijd van het bezoek
 • de websites die de gebruiker heeft bezocht direct voordat hij of zij onze website bezoekt
 • de websites die het systeem van de gebruiker via onze website oproept

 

Deze gegevens zijn technisch nodig om u de website te kunnen tonen en om de veiligheid van onze website te kunnen garanderen. Wij evalueren deze gegevens uitsluitend voor statistische doeleinden om mogelijke technische fouten te kunnen verhelpen en evt. aanvallen en veiligheidsrisico’s te kunnen vaststellen en tegen te kunnen gaan. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen. Bovendien worden de gegevens na de evaluatie gewist.

De rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van de gegevens is ons gerechtvaardigd belang in de veiligheid en stabiliteit van onze website (artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG). Met het belang van de gebruiker wordt rekening gehouden, doordat de gegevens niet worden gebruikt om hem of haar te identificeren.

Gebruik van cookies

Bij uw gebruik van onze website worden cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en aan de door u gebruikte browser worden toegewezen, en waarmee het bedrijf dat het cookie plaatst bepaalde informatie ontvangt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer overdragen. Cookies zijn bedoeld om het internetaanbod in zijn totaliteit gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en werking hieronder worden toegelicht:

Tijdelijke (‘transiente’) cookies

Deze cookies worden automatisch gewist wanneer u de browser sluit. Daartoe behoren met name de sessiecookies. Deze slaan een zgn. sessie-ID op, waarmee diverse aanvragen van uw browser aan een gezamenlijke sessie kunnen worden toegewezen. Zo kan uw computer worden herkend, wanneer u onze website weer bezoekt. De sessiecookies worden gewist, wanneer u zich afmeldt of de browser sluit.

Permanente (‘persistente’) cookies

Deze cookies worden na een vooraf ingestelde duur automatisch gewist. Dit kan per cookie verschillen. U kunt de cookies te allen tijde in de veiligheidsinstellingen van uw browser wissen.

Blokkering van cookies

U kunt uw browserinstelling volgens uw eigen wensen configureren en bijv. cookies van derden of alle cookies afwijzen. Wij wijzen er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

Rechtsgronden en opslagduur

De rechtsgronden voor mogelijke verwerkingen van persoonsgegevens en de opslagduur daarvan wisselen en worden in de volgende paragrafen vermeld.

Contact

Wanneer u per e-mail of via ons contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, evt. uw naam en uw telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. Wanneer wij in ons contactformulier gegevens opvragen die niet voor het opnemen van contact noodzakelijk zijn, hebben wij deze altijd als optioneel gemarkeerd. De gegevens worden onversleuteld verzonden. Deze gegevens gebruiken wij voor het concretiseren van uw aanvraag en om uw verzoek beter te kunnen afhandelen. Als u om toezending van informatiemateriaal verzoekt, hebben wij u postadres nodig. U verstrekt deze gegevens volledig vrijwillig en met uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG. Wanneer het gaat om gegevens over communicatiekanalen (bijvoorbeeld e-mailadres, telefoonnummer), stemt u er bovendien mee in dat wij evt. ook via deze communicatiekanalen contact met u kunnen opnemen om uw aanvraag te beantwoorden. Deze toestemming kunt u vanzelfsprekend te allen tijde met toekomstige werking intrekken. Daarvoor kunt u een bericht naar het onder punt 1 genoemde contactadres sturen.

Wij wissen of beperken de verwerking van de in dit verband verzamelde gegevens, nadat de opslag niet meer noodzakelijk is of indien er wettelijke bewaarplichten zijn.

Sollicitatieprocedure

U kunt elektronisch via e-mail bij ons solliciteren. Uw gegevens gebruiken we natuurlijk uitsluitend voor de afhandeling van uw sollicitatie en worden niet aan derden doorgegeven. Let erop dat onversleuteld verzonden e-mails onbeschermd worden verzonden.

Als u op een bepaalde functie hebt gesolliciteerd en indien deze reeds werd vervuld of als wij van mening zijn dat u ook of zelfs nog beter voor een andere functie geschikt bent, zouden wij uw sollicitatie graag binnen het bedrijf doorsturen. Wij verzoeken u ons mee te delen als u niet akkoord gaat met het doorsturen van uw gegevens.

Uw persoonsgegevens worden na afloop van de sollicitatieprocedure direct gewist resp. na maximaal 6 maanden, wanneer u ons niet uitdrukkelijk uw toestemming voor een langere opslag van uw gegevens hebt gegeven of wanneer een arbeidsovereenkomst is afgesloten. U bent wettelijk noch contractueel verplicht ons uw gegeven beschikbaar te stellen. Deze gegevens zijn echter wel vereist voor de beslissing over uw sollicitatie. Zonder deze gegevens kan de sollicitatieprocedure niet plaatsvinden of kunt u mogelijk niet in dienst worden genomen.

De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, punten a, b) van de AVG en § 26 van de BDSG (Duitse Wet inzake gegevensbescherming).

Websiteanalyse

Voor het analyseren en optimaliseren van onze websites gebruiken we diverse diensten die hieronder nader worden beschreven. Zo kunnen wij bijv. analyseren hoeveel gebruikers onze site bezoeken, welke informatie het meest wordt opgevraagd of hoe gebruikers het aanbod vinden. Wij verzamelen onder andere gegevens over de website vanaf waaruit een betrokkene op een website is terechtgekomen (zogenaamde Referrer), welke pagina's van de website hij of zij heeft geopend of hoe vaak en hoelang een pagina werd bekeken. Zo kunnen wij onze aanbiedingen gebruikersvriendelijk maken en verbeteren. De daarbij verzamelde gegevens worden niet gebruikt om afzonderlijke gebruikers persoonlijk te identificeren. De rechtsgrond is uw toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, punt a) van de AVG. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken.

Google Analytics en Google Optimize

Wanneer u toestemming hebt gegeven, wordt op deze website gebruik gemaakt van Google Analytics, met de extra functie Google Optimize, een webanalysedienst van Google LLC. De verwerkingsverantwoordelijke voor gebruikers in de EU/EER en Zwitserland is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (‘Google’).

Omvang van de verwerking

Google Analytics en Google Optimize gebruiken cookies waarmee uw gebruik van onze websites kan worden geanalyseerd. De informatie die de cookies over uw gebruik van deze website genereren, wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en wordt daar opgeslagen.

Wij gebruiken Google Optimize, een extra functie van Google Analytics. Met Google optimize kunnen wij de afzonderlijke versies van onze websites bij onze bezoekers testen. Dit met als doel om ontwerp, inhoud en functionaliteiten te vergelijken en te testen hoe de gebruikers op de afzonderlijke versies reageren en om te testen of de verschillende websites het juiste doel dienen (A/B-testing).

In de context van het gebruik van Google Analytics 4 en Google optimize is de anonimisering van IP-adressen standaard geactiveerd. Door IP-anonimisering wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten waarmee de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte is gesloten, door Google ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het IP-adres dat in verband met de analyse door Google Analytics / Google Optimize via uw browser wordt verzonden, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Tijdens uw bezoek aan onze website wordt uw gebruikersgedrag in de vorm van ‘gebeurtenissen’ geregistreerd. Tot gebeurtenissen behoren:

 • oproepen van sites
 • eerste bezoek aan de website
 • start van de sessie
 • uw ‘klikpad’, interactie met de website
 • scrolls (steeds wanneer een gebruiker tot aan het eind van de pagina (90%) scrolt)
 • klikken op externe links
 • interne zoekopdrachten 
 • gebruiken van video’s
 • downloaden van bestanden
 • bekeken/aangeklikte advertenties
 • taalinstelling

 

Daarnaast wordt het volgende geregistreerd:

 • uw geschatte locatie (regio)
 • uw IP-adres (in ingekorte vorm)
 • technische informatie over uw browser en de door u gebruikte eindapparaten (bijv. taalinstelling, beeldschermresolutie)
 • uw internetprovider
 • de Referrer-URL (via welke website/reclame u op deze website terechtgekomen bent)

 

Verwerkingsdoelen

In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren en om rapporten op te stellen over de websiteactiviteiten. De door Google Analytics verstrekte rapporten dienen voor de analyse van de prestaties van onze website en voor het succes van onze marketingcampagnes.

Ontvanger(s)

De ontvangers van de gegevens (kunnen) zijn:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (als verwerker overeenkomstig art. 28 van de AVG)
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS
 • Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS

 

We kunnen niet uitsluiten dat Amerikaanse instanties toegang hebben tot de bij Google opgeslagen gegevens.

Overdracht naar derde landen

Wanneer gegevens buiten de EU/EER worden verwerkt en daar geen gegevensbeschermingsniveau bestaat dat met het Europese niveau overeenkomt, hebben wij met de dienstverlener EU-standaardcontractbepalingen afgesloten die een passend niveau garanderen. De moedermaatschappij van Google Ireland, Google LLC, is gevestigd in Californië, VS. De doorgifte van gegevens naar de VS en de toegang door Amerikaanse overheidsinstanties tot de bij Google opgeslagen gegevens kunnen niet worden uitgesloten. De VS worden momenteel vanuit privacyrechtelijk oogpunt beschouwd als derde land. U hebt daar niet dezelfde rechten als in de EU/EER. Evt. hebt u geen rechtsmiddelen tegen de toegang door overheidsinstanties.

Opslagduur

De door ons verzonden en aan cookies gekoppelde gegevens worden na 14 maanden automatisch gewist. Het wissen van gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, vindt automatisch één keer per maand plaats.

Rechtsgrond

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is uw toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, punt a van de AVG. 

Intrekkingsmogelijkheid

U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken door de cookie-instellingen hier op te roepen en deze vervolgens te wijzigen: 

De rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming tot aan de intrekking, blijft daardoor onverminderd van kracht.

U kunt de opslag van de cookies ook door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware verhinderen. Wanneer u uw browser dusdanig configureert dat alle cookies worden afgewezen, kunnen bepaalde functies op deze en andere websites echter worden beperkt. Bovendien kunt u voorkomen dat de gegevens, die door het cookie zijn gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres), naar Google worden gezonden en door Google worden verwerkt, door

a. geen toestemming te geven voor het plaatsen van het cookie of

b. de browser-add-on voor de deactivering van Google Analytics HIER te downloaden en te installeren.

Nadere informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en Google Optimize en over de gegevensbescherming bij Google vindt u op https://business.safety.google/intl/nl/adsprocessorterms/ en op https://policies.google.com/?hl=nl .

YouTube met privacymodus

Deze website bevat video’s van YouTube, een dienst van YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, VS, een dochteronderneming van Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Als uw gewone verblijfplaats zich binnen de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland bevindt, is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, de bevoegde verantwoordelijke voor uw gegevens. 
 
Wij gebruiken YouTube met de privacymodus. Als u een pagina met een ingesloten YouTube-video bezoekt, wordt er verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht en de inhoud via uw browser op de website weergegeven. Volgens YouTube worden in de ‘privacymodus’ echter alleen gegevens naar de servers van YouTube gestuurd als u de video actief start. 
 
Als u tijdens uw bezoek aan onze website bent ingelogd op YouTube, wordt er informatie over de door u bekeken video’s gekoppeld aan uw YouTube-account. U kunt dit voorkomen door u voorafgaand aan uw bezoek aan onze website af te melden bij uw YouTube-account.
 
Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw apparaat opslaan of vergelijkbare trackingtechnologieën (bijv. device fingerprinting) gebruiken. Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. 
 
Indien gegevens buiten de Europese Economische Ruimte/EU worden verwerkt, waar de gegevensbescherming niet aan de Europese normen voldoet, gebruikt Google naar eigen zeggen modelcontractclausules.
 
Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in het privacyverklaring op https://policies.google.com/privacy?hl=nl.
 
De rechtsgrondslag voor het gebruik van YouTube is uw toestemming, overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), AVG. U kunt uw toestemming op elk moment en met onmiddellijke ingang intrekken.

​​​​​​​Google Tag Manager

Vanwege de transparantie wijzen wij erop dat we gebruikmaken van de Google Tag Manager. De Google Tag Manager verzamelt zelf geen persoonsgegevens. Met de Tag Manager kunnen wij de integratie en het beheer van onze tags vergemakkelijken. Tags zijn kleine gecodeerde elementen die er onder andere toe dienen om het verkeer en bezoekersgedrag te meten, het resultaat van online reclame en sociale kanalen te registreren, remarketing uit te voeren, reclame op doelgroepen af te stemmen en websites te testen en te optimaliseren. We gebruiken de Tag Manager voor de hierboven genoemde analysetools. Wanneer u gekozen hebt voor een deactivering, houdt de Google Tag Manager daar rekening mee. Nadere informatie over de Google Tag Manager vindt u op: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html .

Google Ads (vroeger Google AdWords), Remarketing en Conversion Tracking

Wij maken gebruik van de dienst Google Ads. Google Ads is een online reclameprogramma van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. De verwerkingsverantwoordelijke voor gebruikers in de EU/EER en Zwitserland is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Dit betekent dat we Google Ads weergeven en dat we in het kader daarvan ook Google Remarketing en Conversion Tracking gebruiken. De advertenties worden na zoekopdrachten op websites van het Google-reclamenetwerk getoond. Daarnaast gebruiken we Ads Remarketing-lijsten voor zoekopdrachten. Daardoor kunnen wij zoekopdrachten aanpassen voor gebruikers die onze website al eens hebben bezocht. Dankzij deze tools kunnen wij onze advertenties met bepaalde zoektermen combineren of advertenties aan eerdere bezoekers laten zien waarin bijv. diensten worden opgevraagd die bezoekers van onze website hebben bekeken. Ook kunnen we gebruikers van onze website daardoor op andere websites binnen het Google reclamenetwerk (als ‘Google-advertentie’ in het kader van Google-zoekopdrachten of op andere websites) op interesses gebaseerde reclame tonen.

Voor op interesses gebaseerde aanbiedingen is een analyse van het online gebruikersgedrag noodzakelijk. Voor dergelijke analyses gebruikt Google cookies. Wanneer een gebruiker op een advertentie klikt of tijdens het bezoek aan onze website, plaatst Google een cookie op zijn of haar computer. Deze cookies blijven 90 dagen actief. De met de desbetreffende cookie verzamelde informatie wordt gebruikt om de gebruiker bij een latere zoekopdracht gericht te kunnen helpen. Nadere informatie over de gebruikte cookietechnologie vindt u ook in de opmerkingen van Google over de websitestatistieken en in de privacybepalingen. Met behulp van deze technologie krijgen Google en wij als klant informatie over het feit dat een gebruiker op een advertentie heeft geklikt en naar onze websites werd doorgestuurd. De daarbij verkregen informatie wordt uitsluitend gebruikt voor een statistische evaluatie om vervolgens advertenties te optimaliseren. Wij krijgen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Uw IP-adres wordt naar Google gezonden, omdat wij op deze website vanwege het gebruik van Google Analytics gebruikmaken van IP-maskering van Google. Uw IP-adres wordt echter geanonimiseerd. De statistieken die Google ons ter beschikking stelt, omvatten het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en ook of zij naar een van onze webpagina's met een Conversion Tag werden doorgestuurd. Aan de hand van deze statistieken kunnen wij zien bij welke zoektermen vooral vaak op onze advertentie werd geklikt en welke advertenties ervoor zorgen dat de gebruiker via het contactformulier contact met ons heeft opgenomen.

Wanneer gegevens buiten de EER worden verwerkt en daar geen gegevensbeschermingsniveau bestaat dat met het Europese niveau overeenkomt, hebben wij met de dienstverlener EU-standaardcontractbepalingen afgesloten die een passend niveau garanderen.

Nadere informatie over de gegevensbescherming voor Google Ads vindt u op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl 
 
De gegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen na uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG. Deze toestemming kan te allen tijde met toekomstige werking worden ingetrokken.

Wanneer u niet wilt dat uw bezoek in de gebruikersstatistieken wordt opgenomen, kunt u dit voorkomen door de plaatsing van de voor deze technologieën vereiste cookies te blokkeren resp. dit in de instellingen van uw browser uit te schakelen.

Bovendien hebt u de mogelijkheid om via de advertentie-instelling de soorten Google-advertenties te selecteren resp. op interesses gebaseerde advertenties op Google te deactiveren. Ook kunt u het gebruik van cookies door externe aanbieders deactiveren door de Deactiveringstool van het netwerkreclameprogramma op te roepen.

Wij en Google krijgen dan echter nog steeds statistische informatie over het aantal gebruikers dat deze site heeft bezocht. Als u ook niet in deze statistieken wilt worden opgenomen, kunt u dit met behulp van aanvullende programma’s voor uw browser (bijv. met de add-on Ghostery) voorkomen.

Matomo

Onze website maakt gebruik van de open-source-webanalysedienst Matomo, een dienst van 'InnoCraft Ltd', een bedrijf dat gevestigd is te 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland. Omdat InnoCraft buiten de EU gevestigd is, heeft InnoCraft een vertegenwoordiger in de EU benoemd (privacy@innocraft.com). Matomo gebruikt cookies waarmee een analyse van het gebruik van de website mogelijk wordt. Daartoe worden de via de cookie verzamelde gebruiksgegevens (inclusief uw ingekorte IP-adres) aan de Matomo-server in de EU doorgegeven en voor gebruiksanalysedoeleinden opgeslagen. Via Matomo worden geen gegevens aan de server doorgegeven die buiten onze controle liggen. Uw IP-adres wordt tijdens dit proces onmiddellijk geanonimiseerd, zodat u als gebruiker door ons niet kunt worden geïdentificeerd. De verzamelde gegevens over uw gebruik van deze website worden niet aan derden doorgegeven. Wij gebruiken de verzamelde gegevens voor een statistische analyse van het gebruikersgedrag ten behoeve van een optimalisering van de functionaliteit en stabiliteit van de website en voor marketingdoeleinden. Ons belang bij en het doel van de gegevensverwerking is de optimalisering van onze website, de aanpassing van de content en de verbetering van ons aanbod. De belangen van de gebruikers worden door de anonimisering voldoende gewaarborgd.

Wij slaan de analysegegevens slechts zolang op als voor de gegevensverwerking nodig is, maximaal echter 6 maanden. U kunt het plaatsen van (afzonderlijke of alle) cookies door een dienovereenkomstige instelling van uw browser voorkomen. In dit geval kunt u mogelijk niet alle functies van deze website volledig gebruiken.

De rechtsgrond is uw toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, punt a) van de AVG. 

Leadinfo

Op deze website wordt gebruikgemaakt van de Lead Generation Service van Leadinfo B.V., Rivium Quadrant 141, 2909 LC Capelle aan den IJssel, Nederland.

Deze herkent bedrijven die onze website bezoeken aan de hand van IP-adressen en toont daarvoor openbaar beschikbare informatie over de bedrijven, zoals bedrijfsnamen of adressen. Daarvoor wordt het IP-adres van de websitebezoeker naar Leadinfo gestuurd en Leadinfo zoekt in openbare databases de daar geregistreerde eigenaar van het betreffende IP-adres op. Deze eigenaar wordt aan de hand van bedrijfsregisters geïdentificeerd. Zo kunnen wij een overzicht krijgen van de bedrijven die onze website bezoeken.

Het IP-adres wordt na deze verwerking niet opgeslagen.

Bovendien plaatst Leadinfo voor de evaluatie van het gebruikersgedrag op onze website twee First Party-cookies en verwerkt domeinen uit formuliergegevens om IP-adressen aan bedrijven te koppelen en de diensten te verbeteren. Nadere informatie vindt u op www.leadinfo.com.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG. 

Deze toestemming kunt u te allen tijde met toekomstige werking intrekken door uw keuze in de cookie-instellingen te wijzigen.

U kunt de gegevensverwerking ook deactiveren door www.leadinfo.com/en/opt-out op te roepen.

Gegevensoverdracht

Wij werken samen met diverse dienstverleners, die technische en inhoudelijke taken uitvoeren voor het beschikbaar stellen van onze website. Daartoe behoren diensten zoals hosting en onderhoud van onze website. Momenteel maken we gebruik van de volgende dienstverleners:

1&1 Internet SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, Duitsland

Homepage Helden GmbH, Poststraße 20, 20354 Hamburg, Duitsland

Uw rechten

U hebt ten opzichte van ons de volgende rechten inzake uw persoonsgegevens:

Algemene rechten

Het recht op inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking en recht op overdraagbaarheid van gegevens. Wanneer een verwerking op uw toestemming gebaseerd is, hebt u het recht deze met toekomstige werking in te trekken.

Rechten bij de gegenvensverwerking volgens een gerechtvaardigd belang

U hebt overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de AVG het recht, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt e) van de AVG (gegevensverwerking in het openbaar belang) of overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG (gegevensverwerking voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang) plaatsvindt; dit geldt ook voor een op dit voorschrift gebaseerde profilering. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Rechten bij direct marketing

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing, hebt u te allen tijde overeenkomstig artikel 21, lid 2 van de AVG het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor een dergelijke marketing; dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze verband houdt met die direct marketing.

Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing, zullen wij uw persoonsgegevens daar niet meer voor verwerken.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt ook het recht bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de gegevensbeschermingsbepalingen.

Bij vragen over het onderwerp gegevensbescherming en de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris. Hij of zij helpt u ook graag bij aanvragen, verzoeken om informatie, suggesties of klachten.

Stand: januari 2023